Domov > Kontrola záhlaví serveru HTTP > Výsledky testů

Kontrola záhlaví serveru HTTP


Kontrola záhlaví HTTP

Když máte webové stránky, jste zodpovědní za to, že funguje správně. Pokud je váš web laggy nebo se jednoduše nenačítá, mohli byste přijít o spoustu potenciálních zákazníků. Pokud adresa URL a web nefungují správně, budete muset vyzkoušet, abyste zjistili, proč.

Jak ale tyto informace získáte? Jedním z nejlepších způsobů, jak zobrazit a zkontrolovat stav webové stránky nebo serveru, je zkontrolovat záhlaví HTTP.

Jak zkontrolovat záhlaví HTTP

Když provozujete kampaň nebo pracujete na svém SEO, je nezbytné, aby vaše odkazy byly nejen přesné, ale funkční. Mít mrtvý odkaz nebo problém se serverem/požadavkem může být obrovskou překážkou úspěšného postupu.

Řešení? Udělejte si z naší sady nástrojů naši kontrolu záhlaví serveru HTTP.

Náš bezplatný nástroj pro kontrolu záhlaví umožňuje neuvěřitelně rychle a snadno zkontrolovat odpověď serveru na libovolnou adresu URL. Jednoduše vložte svou přesnou adresu URL do prázdného pole a klikněte na „Zkontrolovat nyní“. Naše kontrola stavu HTTP vám okamžitě poskytne informace včetně stavového kódu, server, typ obsahu, požadovaná stránka, udržet naživu, ukládání do mezipaměti záhlaví, a jakékoli další používané záhlaví. Je to náš oblíbený nástroj pro prohlížení záhlaví HTTP.

Pomocí těchto informací o adrese URL se budete moci dozvědět mnohem více, než byste mohli pouhým okem. Správná kombinace záhlaví může zvýšit výkon webu, zvýšit dobu načítání, a více. Naše čisté a jednoduché rozhraní bylo navrženo tak, aby byl proces prohlížení a kontroly záhlaví rychlý a snadný. Ať už jsou vaše stránky a jejich obsah vyvíjeny v PHP nebo v jiném jazyce, náš nástroj pro kontrolu záhlaví zajistí, že budete vždy vědět, co se děje v zákulisí.

Co jsou hlavičky HTTP?

Záhlaví HTTP jsou součástí odpovědí na webové stránky, které jsou obvykle skryté a lze je zobrazit pouze v prohlížeči. Jsou to trochu kódy, které informují prohlížeč o tom, co by měl dělat při prohlížení a/nebo otevírání webových stránek. V podstatě, přenášejí data z prohlížeče na server a naopak. Tato záhlaví obsahují důležité informace o prohlížeči, webová stránka, a samotný server.

Obecně, existují dva různé typy záhlaví HTTP:záhlaví požadavku HTTP a záhlaví odpovědi HTTP. Hlavička požadavku je odeslána na server, který poté odešle zpět záhlaví odpovědi.

Stavové kódy HTTP

Zatímco záhlaví HTTP vám mohou pomoci zobrazit důležité informace, jako jsou verze softwaru, typy obsahu, a řetězce cookie, stavové kódy jsou pravděpodobně nejdůležitější. Stavový kód HTTP vám rychle a snadno sdělí stav dané webové stránky. Dobrá a funkční adresa URL by se měla vždy vracet s odpovědí 200, která ukazuje, že byla podána úspěšná žádost.

Kromě 200, několik dalších běžných stavových kódů zahrnuje:

200- Žádost byla úspěšná

301- Požadovanému prostředku byl přiřazen nový trvalý URI a všechny budoucí odkazy na tento zdroj BY MĚLY používat jeden z vrácených URI.

302- Požadovaný zdroj se dočasně nachází pod jiným identifikátorem URI.

401- Požadavek vyžaduje ověření uživatele.

404- Nenalezeno, server nenašel nic, co by odpovídalo identifikátoru URI požadavku.

500- Interní chyba serveru

503- Služba je nedostupná, Server v současné době nemůže požadavek zpracovat z důvodu dočasného přetížení nebo údržby serveru.